وبلاگ ضیاالدین ناظم پور

وبلاگ ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور، آهنگساز، نوازنده، شاعر
وب سایت www.nazempour.com

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده استمسئولیت روایت یک واقعه ی تاریخی را علاوه بر مورخان، گاهی شاعران، نقاش ها، داستان نویسان و فیلم سازان نیز به عهده می گیرند. در این گونه روایات به دلیل محوریت عنصر خیال در غالب آثار هنری، آنچه که معمولاً به عنوان ماحصل کار به مخاطب میرسد، صرف نظر از ارزشیابی هنری این آثار، نمی تواند به عنوان یک مدرک تاریخی مورد استناد واقع شود. چرا که گذشته از عنصر خیال، بزرگنمائی ها ی شاعرانه نیز که به عنوان یک ابزار در خلق زیبائی توسط هر هنرمندی ممکن است استفاده شود، در بیشتر موارد به ماهیت اصلی تاریخ آسیب می رساند.

  • ضیاالدین ناظم پور